Forum

نکاتی در مورد نگهداری ارکیده

نکاتی در مورد نگهداری ارکیده ۱ – ارکیده باید در یک اطاق روشن و پر نورگذاشته شود ولی از تابش مستقیم افتاب بدور باشد ۲ – ابیاری‌ ارکیده هر ۷ — ۱۰ روز انجام شود ولی توجه به خاک گلدان…

آفات گیاهی شپشک آرد آلود

شپشک آردآلود (Mealybugs) نام علمي: Pseudococcus sp طرز خسارت: مکيدن شيره گياه و ايجاد عسلک. شپشکهای خانواده آردآلود برای اولین بار از نظر آفات در درختان مرکبات و سایر نباتات زینتی و غیر زینتی توسط پرفسور کریوخین تشریح شد .…

بیماری های بنفشه افریقایی

بیماری قارچی سفیدک پودری سفیدک پودری (Powdery Mildew)، نوعی بیماری قارچی است که معمولاً گیاهان زیادی را درگیر می کند. این بیماری در خصوص بنفشه آفریقایی نیز شایع هست و به جرات می توان گفت تمامی افرادی که بنفشه آفریقایی…