About us

انجمن گل و گیاه آوا از چند سال قبل در استان گیلان – شهر رشت تشکیل شد، که شامل اعضاء رسمی و غیررسمی می باشد که عمدتاً ساکن گیلان و تعدادی هم در مازندران و تهران و خارج از کشور می باشند.

این سایت در جهت آشنایی و ارتقاء دانش گل پروری راه اندازی شده و مایل است اعضاء انجمن نظرات و تجربیات و احیاناً مشکلات خود را در این سایت مطرح و به اشتراک بگذارند.

همچنین در نظر است از اساتید بزرگ پرورش گل تقاضا شود، مطالب سودمند و عملی را به صورت سلسله مقالاتی در سایت منتشر نمایند.

از اعضاء و دوستان خواهش داریم در این راه ما را یاری نمایند.

منتظر نظرات شما هستیم.