نکاتی در مورد نگهداری ارکیده

نکاتی در مورد نگهداری ارکیده
۱ – ارکیده باید در یک اطاق روشن و پر نورگذاشته شود ولی از تابش مستقیم افتاب بدور باشد
۲ – ابیاری‌ ارکیده هر ۷ — ۱۰ روز انجام شود ولی توجه به خاک گلدان اهمیت بیشتری دارد
۳ – فقط گلدان و ریشه ابیاری شود برگها و گل ها خشک بمانند
۴ – محیط رشد ان مناسب و گلدان زه کشی بسیار خوب داشته باشد و هیچوقت گلدان بیش از چند دقیقه در اب نماند
۵ – پس از گلدهی همچنان از ارکیده مراقبت شود چون ممکنست با مراقبت خوب دوباره گلدهی داشته باشد
۶ – جهت تغذیه بهتر است از کود مخصوص ارکیده و کاملا محلول در اب استفاده شود هر ۱- ۲ هفته کود دهی انجام شود ولی در دوره گلدهی کود دهی متوقف شود

پاسخ دهید