نخل بطری

نخل بطری battle palm یا hyophorbe lagenicaulis

نوعی نخل است که در جزایر اقیانوس هند در شرق افریقا می روید و بخاطر تنه حجیم و متورم ان بنام نخ بطری گفته میشود
کاشت و تکثیر ان با بذر انجام میشود علاقمندان میتوانند بذر ان را از سایت های فروش بذر اینترنتی خریداری کنند

پاسخ دهید