کوکدما چیست

#کوکدما چیست
کوکدما یک روش باغبانی ژاپنی است که در آن ریشه های یک گیاه در خزه پیچیده می شوند، با نخ بسته شده و آویزان می شود
نام آن از واژه ی ژاپنی Koke ب معنای “خزه” و از واژه ی dama به معنای “توپ” تشیل شده است

پاسخ دهید