خاک بنفشه افریقایی

[Forwarded from Banafshe_lahijan] #خاک مخصوص بنفشه آفریقایی :
قبل از مطالعه موضوع . نظر به اینکه تهیه خاک مناسب مستلزم اطلاعات کافی از مواد اولیه و داشتن ابزار و لوازم جهت تست های مرتبط و نحوه استریل خاک می باشد .
بستر مناسب برای بنفشه آفریقایی ترکیبی از پیت و پرلیت است. پیت انتخاب شده باید خیلی خورد و ریز نباشد و از تخلخل خوبی برخوردار باشد. پیت نامناسب در هنگام آبیاری تمایل به حالت لجنی شدن دارد و باعث خفگی و عدم امکان رسیدن اکسیژن به ریشه میشود. بر حسب اینکه گیاه در چه دوره سنی بسر میبرد معمولا ترکیب پیت و پرلیت را مختلف میگیرند. مثلا برای قلمه برگ معمولا 60 تا 70 درصد پرلیت و 40 تا 30 درصد پیت در نظر میگیرند و برای گیاهچه و گیاه بالغ این درصد بصورت بالانس 50 50 در نظر گرفته میشود. ولی میتوان برای همه موارد همان درصد 50 50 را در نظر گرفت. علت اضافه نمودن پرلیت ایجاد تخلخل بیشتر و جذب و ماندگاری رطوبت در خاک است، بهترین دانه بندی برای پرلیت بین 1 تا 3 میلیمیتر است. بعضی از تولیدکنندگان حرفه ای و صاحبنظر دیده شده که تنها از پیت برای کاشت استفاده میکنند که نتایج بسیار مثمر ثمر بوده و البته آنها با دید تخصصی که نسبت به خاک دارند از بهترین و مناسبترین پیت برای این امر استفاده میکنند. ولی آنچه بصورت عمومی استفاده میشود ترکیب پیت و پرلیت است. در صورتیکه خاک بسیار متراکم باشد رشد ریشه به کندی صورت میگیرد و اغلب گیاه تمایل به پاجوش پیدا میکند. PH مناسب برای خاک بنفشه آفریقایی بین 5.8 تا 6.2 می باشد. در صورتیکه Ph خاک پایینتر (اسیدی) و یا بالاتر (قلیایی) باشد، ریشه قادر نخواهد بود مواد مغذی لازم برای گیاه را جذب کند. در بعضی مواقع رنگ پریدگی برگها در صورتیکه همه شرایط از قبیل نور و تغذیه مناسب باشد بدلیل نامناسب بودن PH خاک است، چون با وجود نور مناسب و مواد مغذی بدلیل نامناسب بودن PH خاک، ریشه توانایی جذب را نخواهند داشت. بطور مثال قلیایی بودن بیش از حد خاک باعث کمبود آهن و اسیدی بودن آن موجب فقر فسفر خواهد شد.
——————————-

————————

پاسخ دهید